خود ارضایی ، راه درمان و عوارض آن(۱۳)

admin0 نظر۸ بهمن ۱۳۹۸

چرا خود ارضایی حرام استخودارضایی در دین اسلام حرام است و از گناهان کبیره کما اینکه در سایر ادیان نیز منع شده استخداوند برای پاسخگویی به نیازهای هر عضوی…

ادامه مطلب

خود ارضایی ، راه درمان و عوارض آن(۱۲)

admin0 نظر۸ بهمن ۱۳۹۸

توصیه هاى عملىچـون عـمـل خود ارضایى از جمله گناهان کبیره به شمار مى رود, فرد مبتلا به آن , ابتدا خود را تـطـهـیـر نماید, وضو بگیردو دو رکعت نماز…

ادامه مطلب

خود ارضایی ، راه درمان و عوارض آن(۱۱)

admin0 نظر۸ بهمن ۱۳۹۸

احکام انحراف جنسى از نظر اسلام :1ـ استمنا یا خود ارضایى : از گناهان کبیره بوده و موجب کیفراست .2ـ هـمـجـنـس گـرایى یا لواط: براى این عمل شنیع پس…

ادامه مطلب

خود ارضایی ، راه درمان و عوارض آن(۱۰)

admin0 نظر۱۰ دی ۱۳۹۸

بازگشت:جـوان مبتلا به انحراف جنسى و روابط نامشروع , باید بداندکه او قادر خواهد بود و مى تواند از این عـمـل زشت , دستبردارد و تصمیم جدى وحقیقى به…

ادامه مطلب

خود ارضایی ، راه درمان و عوارض آن(۹)

admin0 نظر۱۰ دی ۱۳۹۸

هشدار:اگـر جـوان در هـنـگام پیدایش حالت خود ارضایى , استمنا و روابط نامشروع به انحرافى بودن و خـطـرنـاک بـودن عملخود توجه نکند و آن را ترک ننماید بزودى این…

ادامه مطلب

خود ارضایی ، راه درمان و عوارض آن(۸)

admin0 نظر۱۰ دی ۱۳۹۸

علل پیدایش انحراف جنسى :معمولا پیدایش روابط نامشروع و انحراف جنسى در جوان بر اثر علتهاى زیر به وجود مى آید.:1ـ مساعد نبودن شرایط خانوادگى و محیط زندگى .2ـ…

ادامه مطلب

خود ارضایی ، راه درمان و عوارض آن(۷)

admin0 نظر۱۰ دی ۱۳۹۸

عشق و جوانى :احـسـاسـات مـحـبت آمیزى که دردوران جوانى رخ مى دهد و تحت عنوان عشق خوانده مى شود, ممکن است مورد سؤاستفاده قرار گرفته و جوان رااز جاده…

ادامه مطلب

خود ارضایی ، راه درمان و عوارض آن(۶)

admin0 نظر۱۰ دی ۱۳۹۸

انحرافات جنسى ، احکام اسلام و راه درمان انحرافات جنسیحاکم بر نظام آفرینش , انحراف نام دارد.غریزه جنسى که مبدا آفرینش , آن را جهت خیر وکمال و بقاى…

ادامه مطلب

خود ارضایی ، راه درمان و عوارض آن(۵)

admin0 نظر۱۰ دی ۱۳۹۸

اولین گام برای رهایی از خودارضایی بعد از ازدواجسلامت نیوز: مسئول آموزش کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد با بیان اینکه«خودارضایی گاه نشانهای از وسواساست و حتی ممکن است درفرد…

ادامه مطلب

خود ارضایی ، راه درمان و عوارض آن(۴)

admin0 نظر۱۰ دی ۱۳۹۸

عوارض :در آقایان:عدم لذت از رابطه جنسی حقیقی ، کم شدن میزان اسپرم ها در صورت اعتیاد بیش از حد ، اعتیاد به پورنو گرافی ، درمواردی ممکن است اعتیاد…

ادامه مطلب