آیا میدانید چه نوع پوستی دارید؟

admin نظر 0 ۵ دی ۱۳۹۸

💎حداقل ۴ ساعت بعد از شست و شوی پوست خود، یک تکه کاغذ را بر روی پوست پیشانی، گونه و چانه ی خود بکشید.

💎اگر روی کاغذ لکه‌های روغنی بزرگی دیدید، پوست شما چرب است.

💎اگر لکه‌ها کم بودند، پوست شما معمولی است.

💎اگر کاغذ به سختی روی پوست شما حرکت کرد و هیچ گونه لکه ی چربی‌ای روی آن نبود، پوست شما خشک است.

💎پوست مختلط را هم که خودتان می ‌توانید حدس بزنید، وقتی روی بینی و چانه می ‌کشید چرب است، ولی روی گونه‌ها هیچ اثری از چربی نیست.

0 نظر

پاسخی بگذارید