خود ارضایی ، راه درمان و عوارض آن(۱۱)

admin نظر 0 ۸ بهمن ۱۳۹۸

احکام انحراف جنسى از نظر اسلام :
۱ـ استمنا یا خود ارضایى : از گناهان کبیره بوده و موجب کیفراست .
۲ـ هـمـجـنـس گـرایى یا لواط: براى این عمل شنیع پس از اعتراف یا اقرار یکى از آن دو فرد و یا شهادت گواه معتبر,
احکام زیر جارى مى شود:
الف)از دو نفر, چنان که یکى کودک و دیگرى بالغ باشد, کودک تادیب و بر بالغ , حد جارى مى گردد.
ب ) اگر آمیزش دو فرد به تجاوز نینجامد, صد ضربه تازیانه , حدآن است .
ج ) اگر آمیزش دو فرد به تجاوز بینجامد و هر دو بالغ باشند, حکمشان اعدام است .
د) نحوه اعدام براى هر دو را حاکم شرع مى تواند یکى از چند نوع زیر تعیین کند:
ـ زدن گردن .
ـ پرتاب کردن از بلندى , مانند کوه در حالى که دست وپایش بسته باشد.
ـ سوزانیدن با آتش .
ـ سنگسار کردن .
ـ دیوار را بر سرش خراب کردن .
۳ـ حـد شـرعـى و کـیفر زنا در مورد مرد مجرد, صد ضربه تازیانه است , چنانچه سه بار حد بر هر کدام , جارى شود, در
مرتبه چهارم باید اعدام شوند.
۴ـ حد و کیفر زنا در مورد زن و مرد همسردار, اعدام و سنگساراست .
ایـن کیفرهاى سخت در مورد انحرافات و مفاسد جنسى , نشانگراهمیتى است که اسلام براى پاک بودن جامعه از این مفاسد
قائل است.
ادامه دارد…

0 نظر

پاسخی بگذارید