💎حداقل ۴ ساعت بعد از شست و شوی پوست خود، یک تکه کاغذ را بر روی پوست پیشانی، گونه و چانه ی خود بکشید. 💎اگر روی کاغذ لکه‌های روغنی بزرگی دیدید،…